Event Calendar 2019

  • Home
  • »
  • Upcoming Events

Event Calendar 2019

Day Date Venue Programme
Tuesday 01/01/2019 Talawade Math/Ashram Padya Puja of H. H. Shri Shri Shri Sadguru Bhau Maharaj ji
Saturday 02/02/2019 Parwad Math/Ashram Birth anniversary of Shri Shri Shri Sadguru Parwadeshwar Maharaj ji
Sunday 03/02/2019 Parwad Math/Ashram Shri Nath-Yaag for welfare of people.
Monday 04/02/2019 Parwad Math/Ashram Shri Satya-Narayan Maha-Puja
Tuesday 05/02/2019 Chikhale Math/Ashram Padya Puja of H. H. Shri Shri Shri Sadguru Bhau Maharaj ji
Tuesday 02/04/2019 GayatriPeth, Betora Math/Ashram 35th All Religions seminar and Yuvraj Sohamraje ji’s Birthday celebration
Wednesday - Wednesday 01/05/2019 to 15/05/2019 Parwad Math/Ashram Dhyan-YogShivir (Camp)
Wednesday - Wednesday 08/05/2019 to 15/05/2019 Parwad Math/Ashram Bhagwat Saptaha
Monday 08/07/2019 GayatriPeth, Betora Math/Ashram Ambassador of World Peace Shri Shri Shri Sadguru Parwadeshwar Maharaj ji’s Samadhi day
Friday 12/07/2019 Parwad Math/Ashram Ashadi Ekadashi
Tuesday 16/07/2019 Organised by Pune Math/Ashram Shri Guru Pornima and Shir Shri Shri Sadguru Bhau Maharaj ji’s Padya Pooja
Thursday 01/08/2019 GayatriPeth, Betora Math/Ashram Sharavakhand Naam Saptaha
Thursday 15/08/2019 GayatriPeth, Betora Math/Ashram Sharavani, Shri NariyalPornima, SamudraPoojan (worshiping of sea)
Friday 16/08/2019 Shri Krishna temple, Shiroda Lord Krishna birth anniversary celebration
Monday 02/09/2019 GayatriPeth, Betora Math/Ashram Shri Ganesh Utsav commencement
Sunday 29/09/2019 GayatriPeth, Betora Math/Ashram Navratri Utsav commencement
Wednesday 11/12/2019 Parwad Math/Ashram Shri Datta Jayanti Utsav commences
Thursday 12/12/2019 Parwad Math/Ashram Shri Datta-yaag for Word Peace